CV ketel, gaskachel, gashaard, gevelkachel, geiser periodiek schoonmaken

Minstens zo belangrijk als het schoonmaken van uw schoorsteenkanaal is de periodieke controle van uw (verouderde) cv ketel, gaskachel, gashaard, gevelkachel of geiser. Om goed te kunnen branden, heeft uw toestel zuurstof nodig die direct wordt aangevoerd vanuit de ruimte waarin deze zich bevindt. Hierbij zuigt het toestel naast zuurstof ook stofdeeltjes mee die in en aan het toestel blijven hangen. Zeker met huisdieren als honden en katten is er meestal een flinke hoeveelheid stof en haren aanwezig.

Voorkomen is beter dan genezen

Indien men het toestel niet periodiek onderhoudt zal deze uiteindelijk slechter gaan functioneren of zelfs uitvallen. Daarnaast kan er sprake zijn van een zwarte aanslag op de wanden wegens het vervuilen en niet goed functioneren van het toestel.

top